Trang chủ Thời Sự

Jun 26, 2013

Kiến nghị giảm phu phí hơn 62 năm tại 22 dự án BOT

    Oct 24 2017

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng, tương đương giảm doanh thu hơn 22.000 tỷ đồng đối với 22 dự án BOT.

Kiểm toán Nhà nước có văn bản gửi Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 63 của Quốc hội tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2017.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung liên quan đến kiến nghị giảm thời gian thu phí tại các trạm BOT trên cả nước.

Sau thời gian kiểm toán 22 dự án BOT, Kiểm toán Nhà nước khẳng định phải giảm thời gian thu phí hơn 62 năm tại 22 dự án giao thông, tương ứng giảm doanh thu hơn 22.000 tỷ đồng.

Kien nghi giam phu phi hon 62 nam tai 22 du an BOT hinh anh 1
Trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Thanh Tùng.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, cơ quan này phát hiện 6 trạm thu phí thực hiện thu phí trước hơn 14 năm. Các trạm này thu phí khi chưa đủ điều kiện, thu phí trước thời điểm dự án hoàn thành.

Kiểm toán Nhà nước khẳng định hiện trên địa bàn cả nước có 31 trạm thu phí trên cùng tuyến không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70 km.

Qua kiểm toán ngân sách địa phương của 23 tỉnh, thành phố, Kiểm toán Nhà nước phát hiện việc sử dụng sai nguồn kinh phí số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngân sách địa phương cho vay, tạm ứng kéo dài nhiều năm, chậm thu hồi xảy ra tại một số tỉnh, thành phố được kiểm toán nhưng chậm khắc phục.

Trong năm 2017, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 252 cuộc kiểm toán.

Đến ngày 30/9, cơ quan này đã triển khai 185/252 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc 164 cuộc, xét duyệt 144 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 90 báo cáo kiểm toán.