Trang chủ Thời Sự

Jun 26, 2013

Chân dung 2 tân ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Oct 07 2017

Cùng quê Nghệ An, ông Phan Đình Trạc hiện là Trưởng ban Nội chính Trung ương còn ông Nguyễn Xuân Thắng là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chan dung 2 tan uy vien Ban Bi thu Trung uong Dang hinh anh 1
 
Chan dung 2 tan uy vien Ban Bi thu Trung uong Dang hinh anh 2