Trang chủ Thế Giới

Jun 26, 2013

UNESCO chưa bầu được Tổng giám đốc sau 3 vòng bỏ phiếu

    Oct 12 2017

Kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 3 bầu tân Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) cho thấy không có ứng viên nào đạt đủ số phiếu quá bán để giành chiến thắng trong vòng này.


Kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 3 do UNESCO công bố ngày 11/10 (Ảnh: UNESCO Twitter)

Kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 3 do UNESCO công bố ngày 11/10 (Ảnh: UNESCO Twitter)

Theo Egypt Today, Hội đồng Chấp hành UNESCO gồm 58 thành viên ngày 11/10 đã bỏ phiếu vòng 3 bầu chức danh Tổng giám đốc từ danh sách gồm 5 ứng viên, sau khi 2 ứng viên rút lui.

Kết quả bỏ phiếu vòng 3 cho thấy hai ứng viên Hamad Abdul Aziz al-Kawari (Qatar) và ứng viên Audrey Azoulay (Pháp) có số phiếu cao nhất và ngang bằng nhau, đều là 18 phiếu. Đây cũng là 2 ứng viên nhận được số phiếu cao từ các vòng bỏ phiếu trước đó.

Thứ tự các vị trí tiếp theo lần lượt là ứng viên Moushira Khattab (Ai Cập) với 13 phiếu, ứng viên Qian Tang (Trung Quốc) với 5 phiếu và ứng viên Vera El Khourey Lacoeuilhe (Lebanon) với 4 phiếu.

Tương tự 2 lần bỏ phiếu trước, cuộc bỏ phiếu vòng 3 không tìm ra ứng viên nào đạt đủ số phiếu quá bán (30/58) để giành chiến thắng từ vòng này. Như vậy, Hội đồng Chấp hành UNESCO sẽ tiếp tục bỏ phiếu vòng 4 trong ngày hôm nay 12/10.

Nếu kết quả bỏ phiếu vòng 4 vẫn không tìm ra người đạt đủ số phiếu quá bán, thì chỉ 2 ứng viên có số phiếu cao nhất trong vòng này sẽ được bước tiếp vào vòng 5. Ứng viên nào giành được số phiếu cao hơn trong vòng 5 sẽ là người chiến thắng.

Trong trường hợp hai ứng viên cuối cùng có số phiếu bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng Chấp hành UNESCO sẽ bốc thăm chọn ứng viên duy nhất. Kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ được trình lên Đại hội đồng UNESCO tại khóa họp vào tháng 11 tới.

Thành Đạt

Tổng hợp