Trang chủ Kinh Doanh

Jun 26, 2013

Bộ Tài nguyên chi 700 triệu đồng lập báo cáo và tổ chức hội nghị về khoáng sản

    Sep 21 2017

(Dân trí) - Nhiều bộ, ban ngành và địa phương mới đây nhận được công văn về việc báo cáo và tham dự hội nghị Tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Điều đặc biệt trong đó Bộ TN&MT có ghi rõ số tiền tổng cộng là 700 triệu đồng.

Số tiền này bao gồm kinh phí chi cho Bộ này tập hợp các báo cáo từ các bộ, ngành và địa phương và số chi để tổ chức hội nghị tổng kết.

Cụ thể, theo công văn của Bộ TN&MT gửi các bộ, ngành và địa phương về Tổng kết việc thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đề xuất nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng quản lý Nhà nước, lập báo cáo tổng kết gửi về bộ này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến kinh phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Dự kiến kinh phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung báo cáo là thành lập theo đề cương, nội dung cụ thể đối với từng Bộ, ngành, địa phương. Thời gian báo cáo của các Bộ, ngành địa phương gửi về Bộ TN&MT trước ngày 31/10/2017.

Trong đó đề cương báo cáo tổng kết chi tiết gồm 4 mục là: Những yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến việc thực hiện Chiến lược khoáng sản; Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược khoáng sản và Những giải pháp cấp bách để hoàn thành chiến lược khoáng sản và cuối cùng là đề xuất, kiến nghị.

Về kinh phí Hội nghị Tổng kết 6 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản do Bộ TN&MT chủ trì, thành phần tham dự là các đơn vị trực thuộc Bộ như: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các Vụ chức năng thuộc Bộ TN&MT, Văn phòng Bộ..

Các đại diện bộ ngành tham gia có: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Xây Dựng.

Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến các Bộ, địa phương
Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi đến các Bộ, địa phương

Đặc biệt, trong công văn của Bộ TN&MT ghi rõ phần kinh phí dự kiến để lập báo cáo và hội nghị tổng kết. Cụ thể, Bộ TN&MT dự chi hơn 500 triệu đồng để lập báo cáo tổng kết. Số tiền này được lấy từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của bộ. Các bộ, ngành và địa phương khác lấy chi phí lập báo cáo trích từ ngân sách chi thường xuyên của đơn vị mình.

Về chi cho Hội nghị tổng kết, Bộ TN&MT dự tính sẽ chi 200 triệu đồng; số tiền này được lấy từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của Bộ TN&MT. Được biết, đề cương Tổng kết 6 năm Chiến lươc khoáng sản được ban hành kèm theo Công văn số 4614/BTNMT-ĐCKS ngày 05/09/2017 do Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh Ngọc ký.

Nguyễn Tuyền

Tag :chi thường xuyên, báo cáo, hội nghị, 700 triệu đồng, Bộ Tài nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường