Trang chủ Khoa Học

Jun 26, 2013

Trí tuệ nhân tạo phát hiện 'Hệ mặt trời' mới

    Dec 16 2017

TTO - Một hệ sao với 8 hành tinh giống Hệ mặt trời của chúng ta vừa được tìm thấy. Nó nằm cách Trái đất 2.200 năm ánh sáng.

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quyết định trong việc phát hiện ra 'Hệ mặt trời mới' - Nguồn: NASA