Trang chủ Khoa Học

Apr 23, 2013

Đông xác có giúp con người cải tử hoàn sinh?

Sep 08 2017

TTO - Đông xác (cryonics) là kỹ thuật đông lạnh sâu những cơ thể mới chết (hoặc chỉ là đông lạnh phần não của một người nào đó mới chết), với hy vọng họ sẽ được rã đông và làm hồi sinh lại trong tương lai.

Apr 23, 2013

Có thực Cuba có 'vũ khí âm thanh'?

Sep 08 2017

TTO - Tin tức về một loại vũ khí âm thanh bí mật dùng tấn công các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba khiến giới khoa học bối rối, không thể đưa ra lời giải thích.

Page undefined of 1