Trang chủ Giáo Dục

Jun 26, 2013

Kho báu của vua Minh Mạng giấu ở đâu?

    Oct 28 2017

Theo nhiều tài liệu còn sót lại, trước khi qua đời, vua Minh Mạng cất giấu rất nhiều vàng bạc, châu báu. Đến nay, một số đã được khai quật, còn lại vẫn là bí ẩn.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 1

Câu 1. Minh Mạng là vị vua của triều đại phong kiến nào?

 • Hậu Lê
 • Trịnh
 • Nguyễn
 • Tây Sơn

Minh Mạng (1791-1841) là hoàng đế thứ 2 của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, tồn tại từ năm 1802 đến năm 1945.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 2

Câu 2. Vua Minh Mạng tên thật là gì?

 • Nguyễn Phúc Đảm
 • Nguyễn Phúc Cảnh
 • Nguyễn Phúc Đài
 • Nguyễn Phúc Chiêu

Vua Minh Mạng tên thật là Nguyễn Phúc Đảm. Dưới thời trị vì của mình, Minh Mạng giúp nhà Nguyễn trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong khu vực, được nhiều nước nể trọng.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 3

Câu 3. Vua Minh Mạng là con trai của ai?

 • Nguyễn Phúc Ánh
 • Nguyễn Phúc Nguyên
 • Nguyễn Phúc Thuần
 • Nguyễn Phúc Loan

Minh Mạng là con trai thứ hai của Nguyễn Phúc Ánh, tức vua Gia Long. Ban đầu, ông không phải là người được chọn để nối ngôi, nhưng vì anh trai (con đầu của vua Gia Long) là thái tử Nguyễn Phúc Cảnh mất sớm nên Minh Mạng mới được chọn.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 4

Câu 4. Dưới thời trị vì của mình, vua Minh Mạng đã đổi quốc hiệu thành?

 • Vạn Xuân
 • Đại Nam
 • Việt Nam
 • An Nam

Tháng 2/1839, vua Minh Mạng quyết định đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam. Quốc hiệu này tồn tại đến năm 1945.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 5

Câu 5. Minh Mạng là vị vua giữ kỷ lục về cái nhất nào sau đây?

 • Nhiều vợ
 • Nhiều con
 • Nhiều bài thơ
 • Cả 3 ý trên

Minh Mạng chính là vị vua có nhiều con nhất trong số các vua chúa phong kiến Việt Nam với 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 6

Câu 6. Dưới thời Minh Mạng, đất nước được chia làm bao nhiêu tỉnh?

 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

Dưới thời Minh Mạng, lãnh thổ đất nước ta được mở rộng nhất so với các triều đại khác, kéo dài từ Lạng Sơn tới tận mũi Cà Mau. Để cai quản đất nước, triều đình đã chia nước ta thành 30 tỉnh.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 7

Câu 7. Kho báu của vua Minh Mạng được cất giấu ở đâu?

 • Đồi Vọng Cảnh
 • Đàn Nam Giao
 • Thôn Vĩ Dạ
 • Kinh thành Huế

Theo các nhà nghiên cứu, khi còn sống, vua Minh Mạng đã cho cất giấu rất nhiều châu báu ở Kinh thành Huế và lăng tẩm của ông với quan niệm để dành sau khi chết. Dưới thời Pháp thuộc, người ta khai quật được tới 3 hầm châu báu ở kinh thành Huế.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 8

Câu 8. Sau khi chết, vua Minh Mạng được chôn ở lăng nào?

 • Xương Lăng
 • Hiếu Lăng
 • Khiêm Lăng
 • Ứng Lăng

Sau khi qua đời, vua Minh Mạng được chôn cất ở Hiếu Lăng nằm trên núi Cẩm Khê, gần ngã ba Bằng Lãng, là nơi hội lưu của hai dòng Hữu Trạch và Tả Trạch cách cố đô Huế 12 km. Lăng Minh Mạng được xây dựng từ năm 1840 đến năm 1843 thì hoàn thành.

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 9

Câu 9. Sau khi qua đời, Minh Mạng truyền ngôi báu lại cho vua nào?

 • Thiệu Trị
 • Tự Đức
 • Dục Đức
 • Kiến Phúc

 Sau khi qua đời, Minh Mạng đã truyền ngôi lại cho con là hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông, tức vua Thiệu Trị. Ảnh minh họa là lăng của vua Triệu Thị. 

Kho bau cua vua Minh Mang giau o dau? hinh anh 10

Câu 10. Minh Mạng được con cháu suy tôn là?

 • Nguyễn Thế Tổ
 • Nguyễn Thánh Tổ
 • Nguyễn Hiến Tổ
 • Nguyễn Dực Tông

Sau khi qua đời, Minh Mạng được truy tôn miếu hiệu là Nguyễn Thánh Tổ.